top of page

Kosmische Ontmoeting

Ontmoeting en healing met o.a. Lichtmeesters, Buitenaardse wezens, Natuurwezens en vooral : Je Zelf !

Al een aantal jaren komen we met een redelijk vaste groep maandelijks bij elkaar in Silvolde , bij de Witte Roos, waar prachtige healingen, bewustzijnsgroei en activaties bij de deelnemers mochten plaatsvinden. “Kosmische Ontmoeting” geeft voor ons aan dat er ontmoetingen en healingen plaatsvinden tussen vele wezens. Het is een wederzijds bevruchten vanuit openheid , wij groeien door de ontmoeting met hen en zij door de ontmoeting met ons.

Bewustwording van en verbinding met ons Kosmische Zelf is hierin essentieel en hier vindt de grootste groei in deze tijd in vele dimensies plaats. En tegelijk ook elke keer weer bewust worden van ego-stukken die dit belemmeren. Wat onze buitenaardse vrienden, Lichtmeesters , aartsengelen, engelen etc. liefst niet willen, is dat wij als kinderen afhankelijk van hen zijn en blijven. Maar vooral dat wij onze eigen scheppingskracht kunnen activeren, vanuit hart en ziel gaan creëren, en daar willen ze ons graag in ondersteunen! Ook om bepaalde stukken te helpen helen, want vele levens hier op aarde en elders hebben ook pijnlijke ervaringen opgeleverd. Nu is de tijd om die oude thema’s te helen die in ons ego en ons pijnlichaam, zijn opgeslagen.

Wat kan je op deze avonden verwachten?

* Het is vooral een feestelijke ontmoeting vanuit het hart met je Kosmische Zelf, elkaar als groepsleden, met alle gidsen , buitenaardse helpers, Lichtmeesters, aartsengelen , ( bescherm) engelen, natuurwezens , Gaia, en in die ontmoeting in meditatieve afstemming kun je de rijkdom verkennen van wie je werkelijk in essentie bent!

* Een healing van oude pijnstukken en thema’s, als je deze onder ogen wilt zien en wilt ver-lichten. Heling is Heel worden, met alles wat en wie je Bent. Een authentiek Mens. Vanuit mildheid en liefde naar jezelf.

* Een reis in vele dimensies: In de meditaties verbinden we ons met Gaia, de Nieuwe Aarde, ook de Binnenaarde en vele dimensies die hier en nu bestaan en waar we al in leven , maar vanuit de 3e dimensie vaak niet bewust van zijn. In die verschillende dimensies kun je je opladen met de hogere frequenties , en hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker je dit ook in het dagelijks leven kunt. In die dimensies kunnen ook prachtige ont-moetingen plaatsvinden!

Uiteindelijk gaat het er om dat we ,als veelal hoog gevoelige Lichtwerkers, het hier op deze aarde gaan belichamen en leven, vanuit ons diepste wezen dus. Moeder aarde roept ons, zij vraagt om medescheppers, die hier en nu de Hemel op aarde gaan scheppen. Niet lekker wegzweven op een lichtbundel in de kosmos, maar al dat Licht en die Liefde hier op aarde brengen! Deze avonden zijn dus voor mensen die willen samenwerken met alle liefdevolle wezens in vele dimensies. Met beide benen op de grond en daarom beginnen we ook altijd met een oefening om goed te aarden en lichaam , ziel en geest te verbinden om de hoge frequenties goed te kunnen verankeren ,zodat de helende energieën door kunnen werken tot in het fysieke.. Heel belangrijk omdat er krachtige energievelden worden opgebouwd en intense activaties plaatsvinden. 

Je wordt van harte uitgenodigd om deze prachtige avonden bij te wonen, ook als je dit nog niet hebt meegemaakt. Het blijkt dat nieuwe mensen vaak moeiteloos in kunnen stappen, als ze open staan voor deze kosmische ontmoetingen. 

 

De kosmische Ontmoeting zal komende tijd elk seizoen 1x plaatsvinden

Datum in lente: 12 april, zomer: 28 juni

Tijd: van 19.30 uur-22.00 uur.

Kosten: € 17,50

Aanmelding bij Willy ter Berg: dewitteroosnu@gmail.com

 

 

 

bottom of page